Title
Đối tác bán hàng của Meliwa là gì
Cơ hội kinh doanh không cần vốn cùng Meliwa
Các bước trở thành đối tác của Meliwa
Ai có thể là đối tác bán hàng
Hoa hồng và quyền lợi
Tại sao nên tham gia
Quy trình đơn giản không tốn chi phí

Quy trình đơn giản
KHÔNG tốn chi phí

Các chương trình khuyến mãi hỗ trợ từ Meliwa

Các chương trình khuyến mãi
hỗ trợ từ Meliwa

Sản phẩm chính hãng, đảm bảo uy tín cho đối tác

Sản phẩm chính hãng,
đảm bảo uy tín cho đối tác

Rõ ràng minh bạch

Rõ ràng minh bạch

Giải đáp thắc mắc chung

Tôi là đại lý có cửa hàng, tôi có được tham gia chương trình này không?

Chương trình Affiliate áp dụng cho tất cả đối tác đủ điều kiện lao động. Trường hợp đại lý muốn tham gia, đại lý sẽ sử dụng tài khoản (link) của mình để tự đặt hàng, Meliwa sẽ là bên giao hàng, hoa hồng sẽ được tính vào cuối tháng như thỏa thuận.

Nếu như khách hàng hoàn hàng, thì tôi có được tính doanh số không?

Không. Đơn hàng được ghi nhận doanh thu là đơn hàng đã được giao hành thành công và không có phát sinh sự cố hoàn hàng.

Tại sao khách hàng của tôi dùng link tiếp thị của tôi để mua hàng nhưng không được ghi nhận doanh số?

Theo nguyên tắc: hoa hồng luôn được hệ thống chuyển cho chỉ một cộng tác viên duy nhất. Điều này có nghĩa là, nếu khách hàng truy cập từ nhiều link liên kết trước khi quyết định mua hàng, thì hoa hồng sẽ được tính cho cộng tác viên cuối cùng mà khách hàng sử dụng đường link đó để mua hàng.